«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

 «METEOLIVE»

Σκοπός του Σωματείου είναι:

α) Η ένωση όλων των φίλων καιρού από τη Θεσσαλία και η συμμετοχή φίλων καιρού από την υπόλοιπη Ελλάδα,

β) η διάδοση του ενδιαφέροντος και της αγάπης για τη μετεωρολογία και η παρατήρηση και καταγραφή των καιρικών φαινομένων,

γ) η συνεργασία και η ανάπτυξη και σύσφιξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των παρατηρητών, φίλων του καιρού, ερασιτεχνών (καιρόφιλων) και επαγγελματιών μετεωρολόγων, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, και ηθική αλληλεγγύη, στην ανταλλαγή απόψεων και στη δημιουργία πλατφόρμας διαλόγου για θέματα που αφορούν τη μετεωρολογία και τα καιρικά φαινόμενα,

δ) η παρατήρηση, καταγραφή και μελέτη των καιρικών φαινομένων στη Θεσσαλία, η διάχυση της μετεωρολογικής πληροφορίας και η αύξηση σε έκταση και βάθος των σχετικών με τη μετεωρολογία γνώσεων των μελών του με τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων,

ε) η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη συμβολή των φίλων του καιρού για την ανάδειξη της καιρικής ιδιαιτερότητας στη Θεσσαλία,

στ) η επέκταση του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών και μετεωρολογικών καμερών και στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας,

ζ) η συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας http://www.meteolive.gr και η οργάνωση και ανάδειξη του αρχείου της με ταυτόχρονη ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της Θεσσαλίας και παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης του καιρού με εικόνα (livestream) αλλά και δημόσια χρήση προς όλους ελευθέρα για την πρόληψη και παρατήρηση καιρικών φαινομένων,
η) η διενέργεια κάθε μορφής εκδηλώσεων, η ανταλλαγή επισκέψεων με αντίστοιχα σωματεία του εσωτερικού και του εξωτερικού για την προαγωγή και προώθηση των σκοπών του σωματείου, για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του πνευματικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του σωματείου και

θ) η επιμόρφωση των μελών του σε θέματα σχετικά με την μετεωρολογία, το περιβάλλον, την τοπική ιστορία και την παράδοση.


Οι κάμερες που φιλοξενούνται στο meteolive.gr  δεν αποτελούν ιδιοκτησία του και τοποθετήθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η υπ'αριθμ. 1122/2000 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους,Οι ιδιοκτήτες-χειριστές των καμερών οφείλουν να συμμορφωθούν με τις κείμενες διατάξεις και τους κανόνες της παρούσας ιστοσελίδας,Με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, επιλέγουμε οι κάμερες που μας παρέχονται από το κοινό να είναι αυστηρά καιρικές ή προβολής τοπίων φυσικής ομορφιάς.


Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε θεωρεί ότι προσβάλλεται η ιδιωτικότητα του μέσα από την παρουσίαση των καμερών παρακαλούμε να μας το επισημάνει κ΄ εμείς θα προβούμε άμεσα στην αφαίρεση της ή διόρθωση της

Για τη διαφημιστική προβολή ενός τόπου ή μιας επιχείρησης δεν είναι αναγκαία η χρήση εικόνων όπου τα πρόσωπα είναι αναγνωρίσιμα. Θα πρέπει να φροντίσετε:

είτε οι κάμερες να είναι τοποθετημένες κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι εφικτή η αναγνώριση προσώπων ή αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων (οπότε και δεν υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων),

είτε να λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα, όπως τεχνικές θόλωσης, αν στη λαμβανόμενη εικόνα περιλαμβάνονται πάντα πρόσωπα, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Πρέπει να είστε πολύ προσεχτικοί ώστε στην προβαλλόμενη εικόνα να μην αναγνωρίζονται πρόσωπα ή/και πινακίδες αυτοκινήτων, καθώς τότε συντελείται μη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εκτός κι αν έχετε τη ρητή συγκατάθεση όλων όσων τα δεδομένα επεξεργάζεστε, πράγμα ανέφικτο στις περισσότερες περιπτώσεις).


Επικοινωνία για ότι έχει σχέση με το meteolive.gr  
facebook: meteolive.gr
instagram:meteolivegr


Flag Counter