Βροντερό Τρικάλων κάμερα
Υπεύθυνος κάμερας Χρυσόμαλλος Γιώργος
livestream player
static img vrodero
Βροντερό, έως το 1928 ονομαζόταν Λάντζο, οικισμός (υψόμ. 900 μ.) του νομού Τρικάλων. Δοιηκητικά ανήκει στον Δήμο Αιθηκών και έχει 185 κατοίκους (2001).
more info
Flag Counter