Πληροφορίες

Το meteolive.gr είναι ερασιτεχνική μετεωρολογική ιστοσελίδα.
Ο σκοπός δημιουργίας της είναι η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας αλλά και η παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης του καιρού με εικόνα (livestream) άλλα και η δημοσιά χρήση προς όλους ελευθέρα για την πρόληψη και παρατήρηση καιρικών φαινομένων! 

Το meteolive είναι η εξέλιξη της σελίδας του επιτυχημένου elaticam.com το πρώτο site μετέδωσε livestream εικόνα από το 2008 στην Ελλάδα!
Το επόμενο βήμα έγινε τον Μάρτιο του 2020 όπου έγινε ουσιαστικά η αλλαγή του ονόματος σε meteolive.gr μιας και το δίκτυο καμερων επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές και συνεχίζει να επεκτείνετε έως και σήμερα με πάνω από 41 livestream κάμερες!


Οι κάμερες που φιλοξενούνται στο meteolive.gr  δεν αποτελούν ιδιοκτησία του και τοποθετήθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η υπ'αριθμ. 1122/2000 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους,Οι ιδιοκτήτες-χειριστές των καμερών οφείλουν να συμμορφωθούν με τις κείμενες διατάξεις και τους κανόνες της παρούσας ιστοσελίδας,Με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, επιλέγουμε οι κάμερες που μας παρέχονται από το κοινό να είναι αυστηρά καιρικές ή προβολής τοπίων φυσικής ομορφιάς.


Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε θεωρεί ότι προσβάλλεται η ιδιωτικότητα του μέσα από την παρουσίαση των καμερών παρακαλούμε να μας το επισημάνει κ΄ εμείς θα προβούμε άμεσα στην αφαίρεση της ή διόρθωση της

Για τη διαφημιστική προβολή ενός τόπου ή μιας επιχείρησης δεν είναι αναγκαία η χρήση εικόνων όπου τα πρόσωπα είναι αναγνωρίσιμα. Θα πρέπει να φροντίσετε:

είτε οι κάμερες να είναι τοποθετημένες κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι εφικτή η αναγνώριση προσώπων ή αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων (οπότε και δεν υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων),

είτε να λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα, όπως τεχνικές θόλωσης, αν στη λαμβανόμενη εικόνα περιλαμβάνονται πάντα πρόσωπα, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Πρέπει να είστε πολύ προσεχτικοί ώστε στην προβαλλόμενη εικόνα να μην αναγνωρίζονται πρόσωπα ή/και πινακίδες αυτοκινήτων, καθώς τότε συντελείται μη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εκτός κι αν έχετε τη ρητή συγκατάθεση όλων όσων τα δεδομένα επεξεργάζεστε, πράγμα ανέφικτο στις περισσότερες περιπτώσεις).


Επικοινωνία για ότι έχει σχέση με το meteolive.gr  
facebook: meteolive.gr
instagram:meteolivegr
Τηλ 6972176999 
Ώρες τηλ. επικοινωνίας 9:00-20:00 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χρήστος Δημητρούλης