Ιδιοκτησία σταθμού Computer Center  Βαγγέλης Παπαβασιλείου