περιμείνετε λίγα δευτερόλεπτά για να ανοίξει η φόρμα εγγραφής