Δενδροχώρι Τρικάλων 120 μ
||Προηγούμενη κάμερα || Επόμενη κάμερα||
Live stream player 1
static img 1 min
dendrohori
Η Κοινότητα Δενδροχωρίου προήλθε από το τέως δήμο Πιαλίων.
Με το Β.Δ. 29-12-1912, ΦΕΚ Α261/1912 αναγνωρίζεται ως Κοινότις Παπαράντζης στην οποία υπάγονται οι συνοικισμοί Εξάλοφος (Κωσταρελαίϊκα) και Ματσουκέϊκα.
Η λέξη «Παπαράντζα» είναι Σλαβική και σημαίνει δασός με έλος. Αιτία της ονομασίας του χωριού ήταν η ύπαρξη πυκνού δάσους στη περιοχή, το οποίο ήταν πνιγμένο στο νερό τον περισσότερο καιρό.
Σε ένα λόφο έξω από το χωριό παρουσιάζονται αρχαία δείγματα ισχυρής ακροπόλεως.
Εικάζεται ότι αρχικά το χωριό βρισκόταν στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα ο Εξάλοφος και έφερνε το όνομα «Μενελαίς». Όμως με τη διάβρωση που υπέστη το έδαφος λόγω αλλαγής της κοίτης του Κεφαλοπόταμου ποταμού δημιουργήθηκαν διάφορα έλη και το χωριό αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αρχική του θέση. Ο νέος οικισμός αναπτύχθηκε γύρω από την παλιά εκκλησία του χωριού και συγκεκριμένα στη θέση «Παλιοχώρι».
more info
 Flag Counter