Κάτω Ελάτη Τρικαλων 115μ
||Προηγουμενη καμερα || Επομενη καμερα||  
25/6/2020
(Η κάμερα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας κατόπιν εντολής των τοπικών άρχων για τον κίνδυνο κεραυνών στον υδατόπυργο που μας φιλοξενούσε από το 2008)
Pertouli Cam Live