Μετεωρολογικός Σταθμός Συκές Καρδίτσας 
Υπεύθυνος - Χορηγία σταθμού