Το επόμενο βήμα του meteolive είναι η δημιουργία ενός συλλόγου παρατήρησης καιρικών φαινομένων Θεσσαλίας όπου θα δώσει καιρικές πληροφορίες προς όλους,ελεύθερα για την άμεση ενημέρωση και πρόβλεψη καιρικών φαινομένων μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο με πάνω από 50 ζωντανές κάμερες και μετεωρολογικούς σταθμούς! Ο σκοπός του συλλόγου είναι.   

α) Η ένωση όλων των φίλων καιρού από τη Θεσσαλία και η συμμετοχή φίλων καιρού από την υπόλοιπη Ελλάδα,

β) η διάδοση του ενδιαφέροντος και της αγάπης για τη μετεωρολογία και η παρατήρηση και καταγραφή των καιρικών φαινομένων,

γ) η συνεργασία και η ανάπτυξη και σύσφιξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των παρατηρητών, φίλων του καιρού, ερασιτεχνών (καιρόφιλων) και επαγγελματιών μετεωρολόγων, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, και ηθική αλληλεγγύη, στην ανταλλαγή απόψεων και στη δημιουργία πλατφόρμας διαλόγου για θέματα που αφορούν τη μετεωρολογία και τα καιρικά φαινόμενα,

δ) η παρατήρηση, καταγραφή και μελέτη των καιρικών φαινομένων στη Θεσσαλία, η διάχυση της μετεωρολογικής πληροφορίας και η αύξηση σε έκταση και βάθος των σχετικών με τη μετεωρολογία γνώσεων των μελών του με τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων,

ε) η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη συμβολή των φίλων του καιρού για την ανάδειξη της καιρικής ιδιαιτερότητας στη Θεσσαλία,

στ) η επέκταση του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών και μετεωρολογικών καμερών και στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας,

ζ) η συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας www.meteolive.gr και η οργάνωση και ανάδειξη του αρχείου της με ταυτόχρονη ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της Θεσσαλίας και παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης του καιρού με εικόνα (livestream) αλλά και δημόσια χρήση προς όλους ελευθέρα για την πρόληψη και παρατήρηση καιρικών φαινομένων,

η) η διενέργεια κάθε μορφής εκδηλώσεων, η ανταλλαγή επισκέψεων με αντίστοιχα σωματεία του εσωτερικού και του εξωτερικού για την προαγωγή και προώθηση των σκοπών του σωματείου, για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του πνευματικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του σωματείου και

θ) η επιμόρφωση των μελών του σε θέματα σχετικά με την μετεωρολογία, το περιβάλλον, την τοπική ιστορία και την παράδοση. 


Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη στον σύλλογο μας μπορούν να κανουν εγγραφή εδώ