Μοναδικής όμορφιας φωτογραφία με θέα την Ελλάδα από τον διεθνή διαστημικό σταθμο


Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός ISS είναι ένας ερευνητικός διαστημικός σταθμός σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η συναρμολόγησή του ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 1998 ενώ το πρώτο του πλήρωμα εγκαταστάθηκε τον Νοεμβρίο του 2000. Ο ΔΔΣ εξακολουθεί και σήμερα να βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης