Με αφορμή το πολύ υετοφόρο πρώτο δίμηνο του 2018 και τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, σας παρουσιάζουμε τα ύψη βροχόπτωσης για το μήνα Φεβρουάριο κατά την περίοδο 2009-2018 σε επιλεγμένους σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Για κάθε σταθμό υπολογίστηκε επίσης ο μέσος όρος των βροχοπτώσεων για το μήνα Φεβρουάριο κατά την περίοδο 2009-2017 ώστε να υπάρχει ένα "κλιματικό μέτρο σύγκρισης" των καταγραφών του 2018. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σταθμοί στους οποίους οι καταγραφές του Φεβρουαρίου του 2018 αποτελούν ρεκόρ δεκαετίας, καθώς και η απόκλιση επί τοις εκατό των καταγραφών σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καταγραφές στους 20 επιλεγμένους σταθμούς σε βάθος δεκαετίας και (στη 2η στήλη) ο μέσος όρος της περιόδου 2009-2017. Με κόκκινο τονίζονται οι τιμές που αποτελούν ρεκόρ δεκαετίας.
Με βάση τις τιμές του πίνακα παρατηρούμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των σταθμών, ο Φεβρουάριος του 2018 ξεπέρασε το μέσο όρο των προηγούμενων ετών, με εξαίρεση τις Κυκλάδες και την Κρήτη όπου υστέρησε. Παράλληλα προκύπτει ότι στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία), στις Σποράδες και στην Κορινθία ο Φεβρουάριος του 2018 ήταν ο πιο υετοφόρος από το 2009.
Στρατής Βουγιούκας - Βασίλης Βαφειάδης
ΕΑΑ - Πεντέλη, 08/03/2018
πηγη meteo.gr