Παράμερο
Παράμερο
Ελάτη
Ελάτη
Βροντερό
Βροντερό
Χ/Κ Περτουλίου
Χ/Κ Περτουλίου
Καταφύγιο Κόζιακα
Καταφύγιο Κόζιακα
Περτούλι Χωριο
Περτούλι Χωριο
Αγ.Νικόλαος
Αγ.Νικόλαος
Δροσοχώρι
Δροσοχώρι
Γαρδίκι
Γαρδίκι
Τριγγία 2204m
Τριγγία 2204m